Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, masz prawo złożyć reklamację na adres email: turystykadlasmyka@gmail.com lub drogą pocztową na adres ul. Jeziorna 8/1, 73-260 Pełczyce.

Do pobrania jest dostępny Formularz reklamacji.

Możesz także skorzystać z wersji elektronicznej  Formularza reklamacji towarów dostępnego poniżej.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w Regulaminie sklepu (§ 10 Postępowanie reklamacyjne).

Formularz Reklamacji Towarów
  •